Foto av Tina DHertefeldt

Tina DHertefeldt

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning inom växtekologi, framförallt vilka strategier växter har under olika förhållanden.  Dessa strategier omfattar födosök hos klonala växter, frövila, mark-växtinteraktioner, och morfologisk och ekofysiologisk variation hos ogräs. Dessa studier har lett fram till mitt nuvarande forskningsintresse, kontrollmetoder av invasiva främmande växter. Jag koordinerar för närvarande ett tvärvetenskapligt Pufendorf-Tema om invasiva främmande växter tillsammans med Erik Persson, filosofiska intitutionen, LU. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • växtekologi
  • klonala växter
  • Invasive Alien Species
  • Invasiva främmande växter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tina DHertefeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren