Foto av Tina DHertefeldt

Tina DHertefeldt

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning inom växtekologi, framförallt vilka strategier växter har under olika förhållanden.  Dessa strategier omfattar födosök hos klonala växter, frövila, mark-växtinteraktioner, och morfologisk och ekofysiologisk variation hos ogräs. Dessa studier har lett fram till mitt nuvarande forskningsintresse, kontrollmetoder av invasiva främmande växter. Jag koordinerar för närvarande ett tvärvetenskapligt Pufendorf-Tema om invasiva främmande växter tillsammans med Erik Persson, filosofiska intitutionen, LU. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Botanik
 • Naturvetenskap

Fria nyckelord

 • växtekologi
 • klonala växter
 • Invasive Alien Species
 • Invasiva främmande växter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tina DHertefeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren