Foto av Tobbe Petterson

Tobbe Petterson

Universitetslektor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Underrättelseanalys


Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Personbaserad underrättelseverksamhet (HUMINT)
  • Militär underrättelseverksamhet
  • Metodutveckling och utbildningsfrågor i underrättelsepraktiken
  • Samverkan mellan akademi och praktik inom underrättelseområdet

 
Pågående projekt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobbe Petterson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren