Foto av Tobias Axelsson

Tobias Axelsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har två huvudområden i min forskning.

För det första studerar jag dynamiken i omvandlingsprocessen från jordbruk till industri och servicesamhälle. Fokus ligger på utvecklingsländerna generellt men med särskilt intresse för Sydostasien.

För det andra studerar jag den koloniala ekonomiska historien. Hur ser kopplingarna ut mellan den koloniala historien och dagens tillväxtdynamik i Syd.

Undervisning

Jag undervisar inom två huvudfält.

För det första utvecklingsländernas ekonomiska historia från kolonial tid till idag.

Jag är kursanvarig på flera kurser.

För det andra undervisar jag i utvecklingsstudier. Främst efterkrigstidens utveckling. Jag är även studierektor för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet.

Utöver detta handleder och examinerar jag uppsatser på Kandidat- och UppdateraMasternivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Utveckling
  • Jordbruksomvandling
  • Sydöstasien

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Axelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren