Inget foto av Tobias Axmarker

Tobias Axmarker

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Axmarker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap