Foto av Tobias Hansson Wahlberg

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, Docent, Biträdande prefekt , Ställföreträdande prefekt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i teoretisk filosofi, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt med ansvar for forskning och forskarutbildning vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

 

 

Undervisning

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Hansson Wahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler