Foto av Tobias Hansson Wahlberg

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i teoretisk filosofi sedan 2015.

Disputerade 2009 på en sammanläggningsavhandling med titeln Objects in Time om tidens metafysik och om hur makroobjekt består över tid.

Sedan disputationen har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi och kausalitetens filosofi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet Social ontologi och fortbestånd, och hösten 2015 RJ-medel för projektet Kausalitet på social nivå. Under 2024 sammanställer jag min socialontologiska forskning till ett sammanhållet bokmanuskript under en så kallad RJ Sabbatical.

Jag har varit gästforskare vid The Centre for Time, University of Sydney (juli-dec 2006), Institute of Philosophy, University of Neuchâtel (maj 2017), och The Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh (april 2018). Under oktober 2024 gästforskar jag vid Faculty of Philosophy, University of Groningen.

2015-2018 var jag studierektor för forskarutbildningen, 2019-2022 ställföreträdande prefekt samt biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning och forskning, och 2023 biträdande prefekt med ansvar för forskning.

 

 

 

Undervisning

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Hansson Wahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler