Foto av Tobias Lund

Tobias Lund

FD, Producent

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad mot analys och tolkning av musikaliska verk och uttryck som meningsbärande och performativa akter i historiska kontexter. Intermedialitet, intertextualitet och hermeneutik är viktiga grundbegrepp, och i forskningen undersöker jag musikens och musikreceptionens förbindelser med annan musik, med verk och genrer inom andra konstarter, med politik, religion, filosofi och massrörelser.

För närvarande arbetar jag på en monografi om tonsättaren Hugo Alfvéns musik i förhållande till reformrörelser och livsfilosofi vid sekelskiftet 1900. Boken kommer att ges ut på Gidlunds förlag med preliminär publicering i november 2021.

I min doktorsavhandling i musikvetenskap (2009) formulerade jag nya insikter i en grupp sånger av Franz Schubert genom att förbinda dem med det tidiga 1800-talets trender inom diktdeklamation och trädgårdskonst och, i nästa led, med några av tidens estetiska och politiska konflikter. Avhandlingen belönades med 2009 års Carl-Allan Moberg-stipendium, som delas ut som pris av Kungl. Musikaliska akademien och Svenska samfundet för musikforskning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musikvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Lund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren