Foto av Tobias Uller

Tobias Uller

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag vill förstå evolutionen

Mitt mål är att förstå hur evolutionen fungerar. För att nå dit använder jag olika infallsvinklar där jag kombinerar utvecklings- och molekylärbiologi med ekologi. Matematiska modeller och begreppsanalyser är en integrerad del i min forskning.

Projekten i min forskargrupp spänner över flera ämnesområden. Gemensamt för dem är att de vill avslöja hur funktionella processer såsom organismers utveckling, fysiologi och beteende påverkar deras evolution.

Våra huvudsakliga modellorganismer är ödlor och vattenloppor. I vår forskning kombinerar vi experiment med analyser av arvsmassa, fältstudier och jämförande metoder. I flera projekt drar vi nytta av matematiska modeller för att kunna förutsäga eller tolka resultaten. Sambandet mellan utvecklingsbiologi och evolution är inte självklart, och vi ägnar också tid till vetenskapsfilosofiska frågor.

Våra projekt i gruppen

I forskargruppen arbetar vi med olika projekt. Några av dem syftar till att förstå hur flexibla anpassningar är och i vilken mån som evolutionens riktning påverkas av hur individer reagerar på miljöförändringar.

I ett annat projekt arbetar vi med evolution av icke-genetisk nedärvning, det vill säga mekanismer utöver genetisk nedärvning som påverkar likheten mellan föräldrar och avkomma.

Vi forskar även på de genetiska och ekologiska faktorer som påverkar överföring av gener mellan närbesläktade arter eller underarter genom hybridisering. Vår forskning visar hur konkurrens mellan hanar kan leda till att färger, former och beteenden snabbt kan sprida sig även till populationer som är ganska avlägset släkt med varandra.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Uller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren