Foto av Tom J de Koning

Tom J de Koning

Professor, MD PhD MBA

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tom J de Koning är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.