Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- eller undervisningsområden

• Ledarskap i offentlig sektor
• Lokal demokrati
• Organisationsteori

Pågående forskning och undervisning

Jag är verksam inom Contested administrations: Conflict resolution and the improvement of democracy, ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Huvudintresset är att undersöka förvaltningens betydelse för lösandet av konflikter främst i städer med en historia av våld. Co-director i EGPA:s study group "Local governance and democracy". Inom ramen för detta är jag främst intresserad av att studera förutsättningarna för lokal autonomi. Jag undervisar på introduktionskursen på det statsvetenskapliga masterprogrammet och i en ledarskapskurs på masterprogrammet Welfare Policies and Management (WPM). Jag är också ordförande i ledningsgruppen för detta program.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Bergström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren