Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Tomas Germundsson, professor emeritus, affiliated to the Department of Human geography at Lund University. Fellow of the Royal Society of Letters in Lund.

My main research areas are landscape geography, historical geography, and cultural geography. My research has mainly focused on Scandinavia. The main historical period studied is ca 1750-1950, and my research has covered for example enclosure reforms, landowning patterns, the landscape of the great landed estates, the Swedish smallholding movement, and the modern peri-urban landscape. I have participated in several cross disciplinary projects on long term landscape changes, and I also publish on landscape heritage issues. Other fields of interest are planning issues and climate change effects, for instance sea level rise and coastal planning. I have studied farmers’ experiences of the drought in 2018.

I teach at all levels at the Department of Human geography and serve as a PhD supervisor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Germundsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren