Foto av Tomas Jansson

Tomas Jansson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är att utveckla nya metoder där ultraljud can användas för att ställa förbättrade diagnoser eller rentav bidra till terapeutisk effekt. För närvarande är fokus inriktat på utvecklingen inriktad på en ny teknik där järnoxid-nanopartiklar kan användas som kontrastmedel för ultraljud. Vi hoppas att tekniken skall kunna hjälpa till att ställa tidigare diagnoser vid exempelvis cancersjukdom, men också att kunna vara ett hjälpmedel för kirurger att lokalisera sjuk vävnad under operation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Medicinsk bioteknologi

Fria nyckelord

  • ultrasound magnetomotive contrast agent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Jansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren