Foto av Tomas Johansson

Tomas Johansson

Forskningsingenjör

Personlig profil

Forskning

I am an associate professor (docent) in microbial ecology since 2006. I got my PhD in biochemistry at the Lund University on biochemical studies of ligninolytic enzyme systems of white-rot fungi. This was followed by a post-doctoral stay at the Forest Product Laboratory (USDA) in Madison, U.S. (Host: Daniel Cullen), investigating heterologous expression of ligninolytic peroxidases in Aspergillus.

Presently my primary interest is fungal-plant interactions and specifically ectomycorrhizal (ECM) interactions. Our goal have been to understand the molecular background of both the symbiotic and the saprophytic lifestyles of these fungi. Research is including both genomic and transcriptional investigations using different platforms such as next generation sequencing (NGS). For these purposes, we are also operating a DNA Sequencing Facility, which provides various services.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler