Foto av Tomas Jungert

Tomas Jungert

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Tomas Jungert är docent i psykologi och jobbar som universitetslektor på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Han disputerade vid Linköpings universitet 2009, gjorde därpå en post-doc vid McGill i Montréal, Kanada och var under hösten 2019 gästprofessor vid Turins universitet i Italien. Tomas forskningsintressen finns i psykologi och  omfattar bland annat arbetspsykologi, pedagogisk psykologi och socialpsykologi och berör exempelvis studier om motivation och skolmobbning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Jungert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren