Foto av Tomas Naeraa

Tomas Naeraa

Forskare

Personlig profil

Forskning

My research interests focuses on crust forming processes in the Archaean, and on understanding the changing geological settings under which the Archaean continental crust have formed. I work with geochemistry, isotope geochemistry and geochronology. My current research is focused on basement gneisses and granites that formed during in the Mesoarchaean in south East Greenland.

I have responsibility for the laser ablation ICP-MS laboratory at Lund University.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Geokemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Naeraa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren