Personlig profil

Forskning

Homepage: https://www.maths.lth.se/~tomasp/

Det matematiska museet: https://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/tomasp/museum/

2.14.0.0
2.14.0.0
2.14.0.0
2.14.0.0

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematisk analys