Foto av Tomas Persson

Tomas Persson

Docent, Universitetslektor, Forskare, Vetenskaplig föreståndare

Personlig profil

Forskning

Docent i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik. (Detta arbete är tillfälligt pausat.)

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder, och för tillfället i diverse nya projekt. Se fliken "Projekt".

Jag är också involverad i forskning om hällbilder (ristningar och målningar), i samarbete med forskare vid Linnéuniversitetet.

Jag undervisar på kurserna Djurkognition och Teorier och modeller i kognitionsvetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi
  • Arkeologi
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tomas Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren