Foto av Tommy Andersson

Tommy Andersson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning i ledning av Tommy Andersson har lett till upptäckten av Wnt5a-proteinet som vidareutvecklats till peptid Foxy5. Wnt5a har visat sig hämma metastaser vid bröst- och tjocktarmscancer, det vill säga att bidra till att tumörers spridning bromsas. Själva spridningen av cancertumörer är ofta det främsta hotet mot en patients hälsa. Fördelen med peptiden Foxy5 är att tumörcellernas tillväxt och överlevnad inte angrips direkt utan hindrar istället cancerns spridning. Att kombinera Foxy5 med ett läkemedel som angriper tumörcellernas delningsförmåga skulle kunna bidra till en mer effektiv behandling av cancer. Vidare forskning i ämnet bedrivs idag i Tommy Anderssons forskargrupp.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tommy Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren