Inget foto av Tommy Bruhn

Tommy Bruhn

Timlärare

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsarbete rör strategisk mångtydighet i politisk kommunikation. Främst intresserar jag mig för dess betydelse för ledarskap inom politiska organisationer.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tommy Bruhn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren