Foto av Tony Johansson

Tony Johansson

Knuten till universitetet, PhD

Personlig profil

Forskning

Min forksning har främst handlat förklaringar till långsiktiga variationer i arbetslöshet. I min avhandling analyseras den västereuropeiska arbetsmarknadsutvecklingen under perioden 1970-1990. Detta görs med utgångspunkter i nykeynsianska, postkeynesianska och schunmpeterianskt präglade ansatser. Jag har också intresserat mig för penningpolitik, växelkurshistoria och effekterna av den europeiska monetära integration.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tony Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler