Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk bildbehandling
  • Neurologi
  • Geriatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Toomas Erik Anijärv är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren