Foto av Torbjörn Ahlström

Torbjörn Ahlström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning berör huvudsakligen människan. Inspirationen hämtas från den evolutionära ekologins livshistorieteori. Livshistorieterori kan sägas motsvara en evolutionär demografi, där livscykeln förstås som en kompromiss mellan tillväxt och reproduktion, mellan nutida och framtida reproduktion, mellan reproduktion och investering i kroppens fysiologiska underhåll. Växelspelet mellan dessa kompromisser återspeglas i demografiska parametrar som fruktsamhet, dödlighet, och kroppsdimensioner. På ett elegant sätt sammanför denna byggnad osteologiska parametrar som annars studeras som enskildheter. Det ger oss ett perspektiv från vilket vi kan förstå människans tillvaro över lång tid. Förutom detta har jag ett uttalat metodologiskt intresse i min forskning, främst kring användningen av statistiska metoder för att lösa praktiska problem inom ämnet. Tillsammans med Caroline (hustru och tillika paleopatolog) har jag även forskat kring människans välbefinnande över tid, nu senast kring frågan när syfilis kom till denna del av världen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torbjörn Ahlström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren