Foto av Torbjörn Lundberg

Torbjörn Lundberg

Doktorand, Vetenskapsmästare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med teoretisk partikelfysik. Mina huvudintressen är förståelsen av termisk kvantfältteori och dess inverkan på observabler samt utveckling av händelsegeneratorer kapabla att hantera kollisioner av tunga joner. Mitt masterarbete berör temperatureeffekter på partikelsönderfall som sker i ett medium. Min doktorandtjänst syftar till att närmare undersöka samt jämföra grundläggande antaganden i olika formalismer som tillämpas för simulering av tungjonskollisioner. En formalism med tillhörande simuleringsprogram PYTHIA/Angantyr, som grundar sig i Lundamodellen, utgör grunden för min studier.

Jag arbetar för närvarande för professor Leif Lönnblad med målet att bidra till utvecklingen av händelsegeneratorer (främst PYTHIA8) för tungjonskollisioner baserad på Lundsträngmodellen. Mitt första projekt syftar till att implementera en ny typ av interaktion mellan par av dipoler vilka sedemera bildar Lundsträngar. I nyligen publicerade arbeten har det visat sig att interaktioner mellan strängar före hadronisering kan kvalitativt producera effekter som konventionellt tillskrivs hydrodynamiska flöden och vi är intresserade av att utveckla detta 'mikroskopiska' tillvägagångssätt så långt som möjligt.

Parallellt så var jag involverad i ett granskande projekt under handledning av docent Roman Pasechnik där vi har undersökt en naiv Z2-symmetri hos den effektiva Yang-Mills-lagrangefunktionen och konsekvenserna av en sådan symmetri för den kosmologiska konstantens värde. Detta projekt resulterade i en publikation av Andrea Addazi, T.L., Antonino Marcianò, Roman Pasechnik och Michal Šumbera.

Mitt masterarbete genomfördes under handledning av docent Roman Pasechnik och vi undersökte då generiska sönderfallshastigheter för (pseudo)skalärer och fermioner i ett termiskt medium. Explicita enloopsberäkningar för Yukawalika teorier utfördes för hand inom ramen för termisk fältteori i jämvikt för reell tid. Fundamentala skillnader i sönderfallshastigheten i mediet för (pseudo)skalärer respektive fermioner jämfört med samma storhet i vakuum indentifierades. Projektet resulterade i en artikel av T. L. och Roman Pasechnik.

I huvudsak föredrar jag att arbeta med välgrundade ekvationer och analytiska metoder när sådan lyx erbjuds och jag avsätter gärna vesäntlig tid till att sätta mig in i ett ämnesområde relevant för kommande projekt. Konsekvensen blir ofta att jag läser mycket materiel innan jag är bekväm med att utveckla egna tankar på området.

Undervisning

Jag har varit engagerad som lärarassistent på följande kurser:

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fria nyckelord

  • Lundsträngmodellen
  • händelsegeneratorer
  • Angantyr
  • tungjonskollisioner
  • PYTHIA

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torbjörn Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren