Foto av Torbjörn Säll

Torbjörn Säll

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Växtgenetik och människors sjukdomar

Jag tog min kandidatexamen i statistik vid Lunds universitet och doktorerade vid institutionen för växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. År 1990 arbetade jag som postdoc vid institutionen för genetik i Cambridge.

Jag har i huvudsak arbetat inom två vetenskapliga fält: växtgenetik samt genetik och människors sjukdomar. Inom växtgenetiken har jag forskat på rekombinering i korn, kartlagt sockerbetor och studerat den genetiska strukturen hos grustrav, Arabidopsis suecica. Mitt arbete inom växtgenetiken har således rört såväl växtförädling som vilda populationer.

I min forskning om gener och människors sjukdomar har jag studerat kromosomer i tumörer, analyserat mutationer kopplade till blödarsjukdomen von Willebrands sjukdom och brist på protein S, en brist som gör att blod lätt koagulerar. Jag har även arbetar med allergier och kartlagt gener.

Lärare och författare

Sedan 1991 har jag undervisat i genetik på olika kurser, till största delen vid Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultet. Jag har också undervisat vid kurser anordnade av Medicinska fakulteten, Lunds tekniska högskola, LTH samt SLU i Alnarp.

Tillsammans med min kollega Bengt Olle Bengtsson har jag skrivit boken Understanding Population Genetics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torbjörn Säll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren