Foto av Torbjörn von Schantz

Torbjörn von Schantz

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en lång bakgrund inom evolutions- och molekylärekologi. Jag har särskilt fokuserat på sexuell selektion och faktorer som påverkar utseendemässiga drag av mer dekorativ art hos djur. Bland annat har jag forskat på faktorer som MHC och oxidativ stress.

Jag är för närvarande tjänstledig från min anställning som professor vid Biologiska institutionen för att som rektor leda Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torbjörn von Schantz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren