Tord Hjalt

Projektsamordnare, Docent

Personlig profil

Forskning

1998 citeringar. Cirka fem postrar presenterade vid internationella konferenser. Över 1000 undervisningstimmar (PBL tutor/konstruktör, föreläsare, labammanuens, examinator). Över MSEK 300 äskade forskningsanslag till mig själv och andra (VR, VINNOVA, SSF, KAW, EU, DoD). Hjälpt till med att bygga Internet c:a 1989 genom att koppla ihop UU Inst. f. Naturvetenskaplig Mikrobiologis datorer med en server kopplad till SUNET.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cellbiologi
  • Utvecklingsbiologi
  • Mikrobiologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicinsk genetik
  • Neurovetenskaper