Foto av Tore Hägglund

Tore Hägglund

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Det huvudsakliga forskningsområdet är processreglering. Forskningen sker i nära samarbete med processindustrin och ofta inom PICLU, Process Industrial Centre at Lund University. Aktuella forskningsprojekt rör PID-reglering, automatisk regulatorinställning, övervakning och diagnos av reglerprestanda, samt regulatorstrukturer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tore Hägglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren