Foto av Torgny Wessman

Torgny Wessman

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

PhD student at Department of Cilnical Sciences, Malmö, Lund University.

Research field: Identifyting risk factors among patients with acute dyspnea admitted to the Emergency Department Malmö SUS Malmö, for better care and outcome. 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torgny Wessman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren