Foto av Torleif Martin

Torleif Martin

Professor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Min forskningsverksamhet rör främst elektromagnetisk spridningsanalys. Tillämpningarna är funktionella material och materialkarakterisering. Egenskaper såsom som absorption, transmission, frekvensselektivitet, frekvensbandbredd studeras. Applikationerna förekommer inom varierande tillämpningsområden såsom antennteknik, radarsignaturer och elektromagnetisk kompatibilitet. Jag har även en bakgrund som forskare inom numeriska beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem, främst FDTD-metoden.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik
  • Annan fysik
  • Övrig annan teknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torleif Martin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler