Foto av Torsten Krause

Torsten Krause

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Sustainability & Sustainable Development

Biodiversity Conservation & Ecology

Traditional Ecological Knowledge, Ethnobiology and Ethnozoology

Environmental Policy & Climate Change

Ecological and Environmental Economics

Forestry and forest management

Undervisning

Lecturer & seminar instructor: Graduate level courses on Sustainability Science, Sustainability and Development, Research Methods, Energy and Sustainability, Conservation Biology, Urban and Regional Planning, Natural Resources Management.

Student supervision:

 • Ongoing supervision of 5 PhD candidates
 • Master level – 35 Master theses at Lund University Master Programme in Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES), the University of Uppsala and Gothenburg University, Sweden.
 • PhD level – co-supervisor of one PhD student at the University of Edinburgh, Scotland

Teaching coordinator:

 • Course coordinator of the Earth Systems Science course (7,5 ECTS) in the LUMES Master Program
 • Assistant coordinator for graduate courses on Research Methods
 • Coordinator for undergraduate course on Sustainable Development from a global, regional and local perspective
 • Coordinator for graduate courses - Governance of Sustainability (Msc level)

PhD course organizer: Development and coordination for the interdisciplinary course on “Nature, Capitalism and Society”, January - May 2011.

Diverse teaching:

Guest lecturer at Lund University Department for Biology, Department for Human Geography, Division of Human Ecology, Centre for Asian Studies

Guest lecturer at Gothenburg University - School of Global Studies

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Skogsvetenskap
 • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Torsten Krause är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren