Foto av Torvald Larsson

Torvald Larsson

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt namn är Torvald Larsson. Jag är doktor i offentlig rätt och verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten, sedan augusti 2021 inom ramen för en anställning som postdoktor. Tidigare har jag arbetat som föredragande vid Kammarrätten och Förvaltningsrätten i Göteborg. Jag har även varit praktikant vid Sveriges ambassad och FN-representation i Wien. Utöver mina examina i juridik har jag avlagt filosofie kandidatexamen i musikvetenskap.

Min avhandling, som jag försvarade vid offentlig disputation i december 2020, bär titeln Domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning, och handlar om hur ett lands system för domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan ses som ett uttryck för olika sätt att hantera vissa motstående intressen: å ena sidan behovet av att ge enskilda rättsskydd och att tillhandahålla en oberoende rättslig kontroll av den offentliga maktutövningen; å andra sidan att respektera den sakkunskap och demokratiska legimitet som kan finnas hos förvaltningen samt upprätthålla en adekvat arbets- och funktionsfördelning mellan de olika statsorganen. Avhandlingen förenar några av de ämnen som står i fokus för mitt forskningsintresse: offentlig rätt i vid bemärkelse - inklusive statsrätt, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt - samt komparativ rätt.

Mitt postdoktorsprojekt handlar om en undersökning av den prövning av regeringsbeslut som Högsta förvaltningsdomstolen företar enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (rättsprövningslagen). Det övergripande syftet med projektet är att att i ljuset av spänningsförhållandet mellan rättslig kontroll och demokratiskt grundat politiskt beslutsfattande analysera rättsprövningsinstitutet så som det har utvecklats i svensk rätt. Särskilt är avsikten att undersöka omfattningen av den prövning Högsta förvaltningsdomstolen gör enligt rättsprövningslagen.

På juristprogrammet undervisar jag på grundkurserna i konstitutionell rätt (termin 1) och offentlig rätt (termin 4). Jag undervisar även på fördjupningskurserna Teman i offentlig rätt samt Förvaltningsprocessrätt. Den senare kursen är jag kursansvarig för.

Läsåret 2021-2022 är jag tjänstledig från min anställning vid juridiska fakulteten. Under denna period arbetar jag, vid sidan av hovrättsassessor Sara Fröding Linebäck, heltid som utredningssekreterare i S 2021:01 Utredningen om ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik (dir. 2021:12). Särskild utredare är universitetslektor Ulrika Sandén. Utredningen beräknas redovisa sitt arbete senast den 31 maj 2022. Se https://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende