Tove Lundberg

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Lundberg är utbildad leg. psykolog och har en PhD i psykologi från Universitetet i Oslo, Norge. Forksningsområden inkluderar genus, sexualitet och identitet med ett särskilt fokus på hbtqi+ och normkritik. Hen undervisar framför allt i kvalitativ metodologi.

Lundberg leder tillsammans med kollegor från Linköping och Örebro universitet ett nationellt forskningsprojekt om minoritetsstress bland hbtq+personer. Hen är också del av det internationella SENS-projektet som fokuserar på levd erfarenhet och upplevelser av hälso- och sjukvården bland personer med könskaraktäristika som brukar beskrivas med termerna intersexvariationer eller DSD.

Lundberg har tidigare arbetat som forskare vid Lunds universitet i projektet ”Förväntad frånvaro”, om bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbete.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
 • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

 • Kvalitativ forskningsmetodik
 • Bemötande
 • HBTQ+
 • Identitet
 • sexualitet
 • Genuspsykologi
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tove Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren