Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lundberg är utbildad leg. psykolog och har en PhD i psykologi från Universitetet i Oslo, Norge. Forksningsområden inkluderar genus, sexualitet och identitet med ett särskilt fokus på hbtqi+ och normkritik. Hen undervisar framför allt i kvalitativ metodologi.

Lundberg leder tillsammans med kollegor från Linköping och Örebro universitet ett nationellt forskningsprojekt om minoritetsstress bland hbtq+personer. Hen är också del av det internationella SENS-projektet som fokuserar på levd erfarenhet och upplevelser av hälso- och sjukvården bland personer med könskaraktäristika som brukar beskrivas med termerna intersexvariationer eller DSD.

Lundberg har tidigare arbetat som forskare vid Lunds universitet i projektet ”Förväntad frånvaro”, om bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbete.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • Kvalitativ forskningsmetodik
  • Bemötande
  • HBTQ+
  • Identitet
  • sexualitet
  • Genuspsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tove Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren