Foto av Trine Apostolaki-Hansson

Trine Apostolaki-Hansson

Knuten till universitetet, MD, Consultant Neurologist, Postdoctoral researcher

Personlig profil

Forskning

I am a postdoctoral researcher with a special interest in intracerebral hemorrhage (ICH), particularly related to oral anticoagulant drugs. My areas of research interest also include treatment strategies aimed at improving patient outcomes after ICH.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Trine Apostolaki-Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren