Foto av Troels Yndigegn

Troels Yndigegn

Knuten till universitetet

Nätverk

Skåne University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Karolinska Institutet

Extern organisation: Universitet

Danderyd Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Uppsala universitet

Extern organisation: Universitet

Sahlgrenska University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Linköping University

Extern organisation: Universitet

Karolinska University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Uppsala University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Örebro University

Extern organisation: Universitet

Örebro University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Umeå University

Extern organisation: Universitet

Göteborgs universitet

Extern organisation: Universitet

Linköping University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Sahlgrenska Academy

Extern organisation: Universitet

Ryhov County Hospital, Jönköping

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Högskolan i Borås

Extern organisation: Högskola

Lund University

Extern organisation: Universitet

Västmanland Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Södersjukhuset

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Aarhus University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Halmstad County Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Kalmar County Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Växjö Central Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

University of Leeds

Extern organisation: Universitet

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Capio St. Görans Sjukhus

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Karlstad Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Helsingborg Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Falun Central Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Spectrum Health System

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Duke University

Extern organisation: Universitet

University of Iceland

Extern organisation: Universitet

Östersund Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Ljungby lasarett

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Van Andel Research Institute

Extern organisation: Forskningsinstitut

Stanford University

Extern organisation: Universitet

Norrland University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Aarhus University

Extern organisation: Universitet

Central Hospital Kristianstad

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Region Värmland

Extern organisation: Offentlig sektor