Foto av Troels Yndigegn

Troels Yndigegn

Knuten till universitetet

12 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Troels Yndigegn med nedanstående personer: