Foto av Tullia Jack

Tullia Jack

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Hållbarhet
  • Sociala praktiker
  • Konsumtion

Pågående forskning och undervisning

Jag studerar varför våra förväntningar på renlighet ökar trots en ökad medvetenhet om nödvändigheten av att spara vatten och energi. För att göra detta använder jag data från hushållens vatten- och energiförbrukning, tidsanvändningsstudier, observationer samt intervjuer. Denna "multimodellstrategi" tycks fungera som den bästa metoden för att observera den här typen av sociala fenomen.

Jag undervisar om forskningsmetoder; hållbart mode; hållbarhetshantering; samt kollektivt handlande i samhället.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tullia Jack är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren