Foto av Ulf Arup

Ulf Arup

Museiintendent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kartlägger taxonomin

I min forskning fokuserar jag på fylogenes, släktskapet mellan organismer baserat på deras gener, och jag studerar avgränsningen mellan arter inom en familj lavar, Teloschistaceae.

Mitt huvudsakliga mål är att klargöra taxonomin vad gäller ett antal svårdefinierade artgrupper inom släktena Caloplaca och Lecanora. I forskningen använder jag såväl traditionella som molekylära metoder.

Ett exempel är den klassiska arten Caloplana citrina, som jag har visat finns i sex olika arter enbart i Sverige. Det är inga så kallade kryptiska arter, de kan identifieras morfologiskt när man vet hur variationerna ska tolkas.

Samarbete kring lavar

Ett annat mål är att reda ut fylogenesen inom lavfamiljen Teloschistaceae. Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan mig, professor Ulrik Søchting i Köpenhamn och Patrik Frödén vid biologiska institutionen i Lund.

Vi undersöker gener, såväl ribosom som mitokondrier, och vi studerar morfologiska och anatomiska karaktäristika.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Arup är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren