Foto av Ulf Ekelund

Ulf Ekelund

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i akutsjukvård och leder en forskningsverksamhet som tillsammans med partners inom och utom Lunds universitet arbetar med flera större projekt:

-      Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen

-      Beslutsstöd baserat på artificiell intelligens

-      Medicinska checklistor inom akutsjukvården

-      Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Jag leder också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Ekelund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren