Foto av Ulf Ekelund

Ulf Ekelund

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i akutsjukvård och leder en forskningsverksamhet som tillsammans med partners inom och utom Lunds universitet arbetar med flera större projekt:

-      Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen

-      Beslutsstöd baserat på artificiell intelligens

-      Medicinska checklistor inom akutsjukvården

-      Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Jag leder också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Ekelund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren