Foto av Ulf Ellervik

Ulf Ellervik

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Den övergripande filosofin i forskningsgruppen är att använda kolhydrater på ett smart sätt för att nå biologiska mål. Kolhydrater återfinns i många komplicerade och viktiga signal- och transportsystem i kroppen. Vår forskning är fokuserad på använda biosyntes och transportsystem av komplexa kolhydrater med det långsiktiga målet att utveckla läkemedel. Vi arbetar för närvarande huvudsakligen med biosyntesen av glykosaminoglykaner och bakteriella upptagningsmekanismer av sialinsyra.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi
  • Läkemedelskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Ellervik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren