Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research has been focused on primary care and public health, and has involved studying various areas such as chronic pain, pain management, polypharmacy, medication related problems, eHealth and health care consumption. The research has mainly been focused on development and evaluation of health measurement scales and screening methods. 

Research has also been done in the field of medical education and has focused on topics such as education climate, curriculum development, and development of clinical supervision. Another research area of mine is the history of medicine, mainly in the field of primary health care, where my studies have investigated, e.g. the working conditions and treatment methods of provincial practitioners and district nurses during the 1800s.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Medicinsk etik
  • Annan klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Medicinhistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Jakobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren