Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research has mainly been focused on primary care and public health, and has involved studying various areas such as chronic pain, pain management, polypharmacy, mortality, falls and fall injuries, urinary incontinence, and health care consumption. The research has also been focused on development and evaluation of health measurement scales and screening methods. 

Research has also been done in the field of medical education and has focused on topics such as education climate, curriculum development, and development of clinical supervision. Another research area of mine is the history of medicine, mainly in the field of primary health care, where my studies have investigated, e.g. the working conditions and treatment methods of provincial practitioners and district nurses during the 1800s.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Medicinsk etik
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

  • Medicinhistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Jakobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren