Foto av Ulf Jeppsson

Ulf Jeppsson

Universitetslektor

Personlig profil

Yrkesarbete

Docent vid IEA inom området urbana vattensystem där jag arbetar med matematisk modellering, simulering, benchmarking, styrning och optimering av driftstrategier. Vattenkvalitet, energiaspekter, växthusgasproduktion, resursåtervinning, kostnader utgör viktiga delar i detta arbete. Sedan 2010 deltar jag i arbetet inom VA-kluster Mälardalen. Jag har varit nationell koordinator för EU COST Action Water_2020 och associate editor för tidskriften Water Research Oct. 2009 - March 2016. Utsedd till IWA Fellow sedan 2012. Ordförande för IWA specialistgruppen "Modelling and Integrated Assessment" (1900 medlemmar) och tidigare ordförande för IWA Task Group "Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants". Ledamot i IWA Strategic Council sedan 2017 där jag är ordförande för den kommitté som hanterar samverkan med de 50 specialistgrupperna. Ansvarig för att arrangera konferensen Watermatex2019 i Köpenhamn.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Vattenbehandling
 • Reglerteknik
 • Vattenteknik

Fria nyckelord

 • avloppsvattenrening
 • modellering
 • reglering
 • urbana vattensystem
 • benchmarking
 • styrning
 • optimering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Jeppsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren