Inget foto av Ulf Johansson Dahre

Ulf Johansson Dahre

Timlärare, Docent

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden:

 • Mänskliga rättigheter och ursprungsfolk
 • Museum studier
 • Globalisering och utvecklingsstudier (Vatten- och klimatförändringar)

Forskning

Huvudsakligt fältarbete på Hawaii och den hawaiianska suveränitetsrörelsen

Forskning

Museum studier handlar dels om etnografiska museer, dels om kuriosakabinettens återkomst.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • social anthropology
 • Human Rights
 • Museum studies
 • environmental studies
 • development studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Johansson Dahre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler