Ulf Maunsbach

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i internationell privaträtt och verksam vid den juridiska fakulteten som lärare och forskare. Jag disputerade 2005 på en avhandling om domsrätt vid gränsöverskridande varumärkesintrång, med särskilt fokus på internetrelaterade intrång, och jag har allt sedan dess varit särskilt intresserad av forskningsproblem som är ämnesöverskridande, dvs. sådana problem som inte låter sig kategoriseras under en specifik ämnesrubrik. Min forskning tar sin utgångspunkt i den internationella privat- och processrätten, men rör samtidigt ofta exv immaterialrätt och/eller IT-rätt.

Ett av mina pågående forskningsprojekt handlar om att förstå och analysera den internationella privaträtten i sitt moderna Europarättsliga sammanhang. Projektet är både forsknings- och utbildningsrelevant. Forskningsbidraget handlar om att synliggöra de nya mönster och de särskilda problem som kännetecknar den internationella privaträtten i ljuset av den pågående EU harmoniseringen. Pedagogiskt är projektet tänkt att resultera i en monografi som också ska kunna användas som lärobok.

Ett annat pågående projekt handlar om innovativ rätt. Syftet med projektet är bland annat att tydliggöra att rättsliga konstruktioner kan vara innovativa i sig och att analysera vad det är som utmärker en innovativ rättsregel.

Undervisning

Mitt engagemang som lärare följer till stor del mina forskningsintressen. Det innebär att jag som lärare är inblandad i flera ämnen, men mitt huvudfokus är alltjämt den internationella privat- och processrätten. För närvarande är jag ämnesansvarig för den internationella privat- och processrätten vid fakulteten. Det innebär att jag är ansvarig för grundutbildningen inom ämnet på juristprogrammet och att jag ansvarar för att det finns fördjupningsmöjligheter och relevant handledning av examensarbeten. Jag undervisar även inom ramen för fakultetens mastersprogram i European Business Law, primärt inom ämnet immaterialrätt.

Jag undervisar dessutom frekvent vid andra universitet, både inom Sverige och utomlands. Under hösten 2016 ansvarar jag exempelvis för kursen ”Information Technology & the Law” som ges vid Bond University i Australien och kursen ” Legal Risk Management and Intellectual Property Law” som ges vid Copehagen Bussiness School.

Jag är därutöver medförfattare till böcker som används som läromedel, bland annat boken Grundläggande immaterialrätt (tillsammans med Ulrika Wennersten).

Samverkan

Jag tycker att samverkan är viktigt och deltar gärna i aktiviteter som involverar externa aktörer. Flera av de fördjupningskurser jag ansvarar för bygger på nära samarbete med praktiskt verksamma jurister och jag medverkar i ett flertal nätverk som är öppna för andra än akademiskt verksamma forskare. Jag är ordförande i föreningen immaterialrättsligt forum och jag deltar aktivt i de nordiska nätverken för internationell privat- och processrätt, immaterialrätt och IT-rätt. De ämnen jag representerar är samtliga praktiskt orienterade och jag har därför förmånen att på regelbunden basis anlitas som föreläsare både som expert och i populärvetenskapliga sammanhang. Under hösten 2016 kommer jag att hålla öppna föreläsning under juridikens dag (1/10) samt i samband med Lunds universitets 350-års jubileum.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • internationell privaträtt
 • immaterialrätt
 • IT-rätt
 • varumärkesrätt
 • domsrätt
 • lagval
 • erkännande
 • verkställighet
 • processrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Maunsbach är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler