Foto av Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vi designar med hjälp av datormodeller nya molekylstrukturer som kan ha potentialen att blockera proteiner involverade i cancer. Molekyler som designat syntetiseras med hjälp av organisk kemiska metoder, varefter de utvärderas med avseende på effekt på inbinding till relevanta proteiner, påverkar på cancer-associerade cell-typer och i djurmodeller av olika cancerformer. Dessa studier leder till värdefull information om hur nya anti-cancer molekyler skulle kunna se ut. Ett stort fokus i forskargruppen är mot en familj kolhydrat-bindande proteiner kallade galektiner, som reglerar immun-mekanismer bland annat vid tumörtillväxt och metastas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Organisk kemi

Fria nyckelord

  • Drug design
  • Medicinal chemistry

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren