Inget foto av Ulf Zander

Ulf Zander

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För närvarande arbetar jag på ett flertal projekt. Tillsammans med historikern och filmvetaren Tommy Gustafsson arbetar jag på en bok om Karl XII som filmstjärna från 1920-talet och framåt.

Ett annat intresse är en komparativ studie av hur förintelsen har behandlats från 1945 i Skandinavien och Storbritannien. Studien koncentrerar sig på ett fåtal undersökningsperioder då inflytelserika händelser har satt avtryck i respektive lands historiekulturer.

I nära anslutning därtill intresserar jag mig för på vilka sätt som nazism och kommunism har hanterats under efterkrigstiden samt, under samma period, hur andra världskriget har behandlats i Tyskland. Ett annat intresse är hur krig och terrorism har skildrats på film sedan 1914.

Tillsammans med ett flertal kollegor vid Historiska institutionen arbetar jag på ett projekt om historiska lärprocesser i det moderna Sverige. För min del innebär det ett studium av andra världskriget och förintelsen i nutida svensk minnespolitik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Zander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren