Foto av Ulla Janson

Ulla Janson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskar kring en hållbar byggindustri, med fokus på energianvändning, livcykelanalyser, avfallsgenerering och cirkularitet.

Mina pågående forskningsprojekt inkluderar delning av energi mellan byggnader och fastigheter, bostadisering av lokalbyggnader, stadsplanering för att undvika rivning, innovation för ökad cirkularitet i byggbranschen, energieffektiv renovering med lågt klimatavtryck av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, tematiska samverkansinitiativ kring cirkularitet i byggbranschen samt cirkularitetsprojekt inom LUs forskarskola Agenda 2030.

Jag är koordinator för LTHs profilområde Cirkulär byggindustri, vilket gett möjligheten att vara med i styrgrupper och referensgrupper för olika forskningsprojekt och är bland annat med i det cirkulära utskottet i Malmös satsning mot klimatneutralitet, LFM30.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • energieffektivitet, byggnader, passivhus, cirkularitet, LCA

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulla Janson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren