Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Nyckelord

  • riskbedömning
  • osäkerheter
  • Ekonomisk-ekologisk modellering
  • invasiva arter
  • Bayesiansk analys
  • subjektiva sannolikheter
  • vetenskapliga bedömningar
  • Livsmedelssäkerhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ullrika Sahlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren