Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Nyckelord

 • riskbedömning
 • osäkerheter
 • Ekonomisk-ekologisk modellering
 • invasiva arter
 • Bayesiansk analys
 • subjektiva sannolikheter
 • vetenskapliga bedömningar
 • Livsmedelssäkerhet
 • ekosystem
 • pollinering
 • evidensbaserad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ullrika Sahlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren