Foto av Ulrich Schmiedel

Ulrich Schmiedel

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag har min specialkompetens inom religionens  roll i  det offentliga livet, där jag intresserar mig för de utmaningar såväl som möjligheter som religionen innebär för det nutida samhället. Mer specifikt fokuserar jag på betydelsen av mångfald för migrant- och postmigrantsamhällen. Metodologiskt arbetar jag i skärningspunkten mellan teologi och sociologi, antropologi samt folosofi.

Jag har skrivit monografierna Elasticized Ecclesiology: The Concept of Community after Ernst Troeltsch (2017) och Terror und Theologie: Der religionstheoretische Diskurs der 9/11-Dekade (2021) samt medförfattat The Claim to Christianity: Responding to the Far Right (2020) tillsammans med Hannah Strømmen. Jag är redaktör och medredaktör till antologierna Religion in the Public Square: Revisiting 9/11 (2023), The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times (2022), Liberal Theology Today (2019), Religion in the European Refugee Crisis (2018), Religious Experience Revisited: Expressing the Inexpressible? (2016) och Dynamics of Difference: Christianity and Alterity (2015). Därtill är jag huvudredaktör för forskningsserien Political and Public Theologies: Comparisons – Coalitions – Critiques.

För närvarande leder jag  det femåriga projektet “Faith-Based Refugee Relief in Europe: Connecting the Empirical and the Ethical (FABRIC)” som  finansieras av Europeiska forskningsrådet. FABRIC utförs av en grupp tvärvetenskapliga forskare och  syftar till att analysera och använda de etiska perspektiv som trosbaserade flyktingshjälpsorganisationer genom sin praktik utvecklar i relation till den mångvetenskapliga debatten om etiska dimensioner av påtvingad migration i Europa.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • politisk teologi
 • samhällsteologi
 • komparativ teologi
 • multreligiösa relationer
 • mångfald
 • migration
 • postmigration
 • trosbaserad aktivism
 • religion och politik
 • religion i extremhögen
 • kristna-muslimiska relationer
 • kristna uppfattningar om ilsam
 • islamofobi
 • Europa
 • nationalism
 • populism
 • globalisering
 • sekularisering
 • pluralisering
 • politik
 • etik
 • hermeneutik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren