Inget foto av Ulrik Berggren

Ulrik Berggren

Postdoktor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrik Berggren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap