Foto av Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Professor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ulrika Andersson är professor  i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund och arbetar som forskare och lärare i straffrätt och straffprocessrätt. Hon är även verksam på Centrum för Genusvetenskap. Hennes forskning centreras kring frågeställningar om rätt och makt i vid mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass, men även i förhållande till etnicitet och ålder. En stor del av hennes forskning rör rättslig hantering av sexuella övergrepp. Hon har även forskat om regleringar kring människohandel. Två andra forskningsprojekt har skett i samarbete med Titti Mattsson och behandlat dels ungdomar som begår brottsliga handlingar i gäng, dels diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården. För närvarande arbetar hon i ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker de krav på rättvisa som riktas mot rättssystemet i samband med #metoo-kampanjen, med Clare McGlynn, Lena Karlsson och Linnea Wegerstad.

Undervisning

Ulrika Andersson undervisar i straffrätt, straffprocessrätt och genus och rätt. Hon har ett stort intresse för handledning och skrivande. För närvarande handleder hon tre doktorander; Peter Gottschalk, Mareike Persson och Tova Bennet.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren