Foto av Ulrika Bejerholm

Ulrika Bejerholm

Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Professor, arbetsterapeut

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på psykisk hälsa, välbefinnande och återhämtning hos personer med psykisk ohälsa, istället för diagnos och vad som inte fungerar. Sedan 2002 och har jag studerat kopplingen mellan tidsanvändning och psykisk hälsa, attityder och stigma, samt utvecklat evidensbaserat stöd för arbete, studier och boende som lyfter individen. Att utveckla en positiv psykiatri som integreras i samhället och utgår från användarnas behov är centralt.

 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • psykiatri
 • personlig återhämtning
 • implementering
 • psykosociala insatser
 • individual placement and support

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Bejerholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren